Zaawansowany język zapytań SQL oraz schematy w bazie danych

499,00 

W tym kursie omówione budowanie bardziej skomplikowanych zapytań SQL. Do budowania zaawansowanych zapytań możliwe jest użycie funkcji agregujących czy podzapytań, a także kwerend i operatorów poznanych wcześniej.

Język manipulacji danych (DML) jest jednym z podzbiorów języka SQL. Przy wykorzystaniu DML (ang. Data Manipulation Language) możliwe są operację na danych w bazie danych. Między innymi możliwe jest dodawanie nowych danych, modyfikowanie już istniejących danych lub usuwanie już niepotrzebnych danych.

W skład tego języka wchodzą trzy główne polecenia:

 • INSERT – możliwe jest dodawanie danych do bazy,
 • UPDATE – możliwe jest modyfikowanie danych w bazie,
 • DELETE – możliwe jest usuwanie danych z bazy.

W bazach danych możliwe są również bardziej zaawansowane struktury. Należą do nich, między innymi, model transakcji, dzięki czemu możliwy jest współbieżny dostęp do zawartości bazy danych, czy logiczne wirtualne tabele i wyzwalacze, za pomocą których można rejestrować zdarzenia które wystąpiły w bazie.

Język definicji danych (DDL) jest jednym z podzbiorów języka SQL, dostarczający operację na strukturach, w których dane są przechowywane. Między innymi możliwe jest np. dodawanie, zmienianie lub usuwanie tabel, widoków itp.

W skład tego języka wchodzą trzy główne polecenia:

 • CREATE – umożliwia tworzenie struktur (bazy, tabele, widoki itp.),
 • DROP – umożliwia usuwanie struktur,
 • ALTER – umożliwia wprowadzenie zmian w strukturach (np. można zmienić typ danych kolumny w tabeli, dodać nową kolumnę do tabeli).

Opis

Kurs w liczbach:

 • Liczba zadań praktycznych w kursie: 27 zadań
 • Liczba minut materiału video: 190 minut
 • Liczba stron materiałów pdf:  27 stron
 • Poziom trudności: Średniozaawansowany 
 • Szacowany czas uczenia kursu: 20h

Co uzyskujesz w ramach kursu: 

 • Dostęp do środowiska programistycznego w przeglądarce wraz z systemem automatycznego testowania programów przez 12 miesięcy od zakupu kursu 
 • Nielimitowany dostęp do materiałów video prezentujących sposób rozwiązania zadania wraz z omówieniem 
 • Nielimitowany dostęp do materiałów teoretycznych pdf wprowadzających w tematykę zadań praktycznych 
 • Nielimitowany dostęp do napisanych zapytań w ramach sprawdzanych zadań na platformie  
 • Dostęp do quziów sprawdzających wiedzę w ramach kursu przez 12 miesięcy od zakupu kursu 
 • Imienny certyfikat ukończenia kursu (warunek wykonania poprawnie min. 85% zadań przewidzianych w kursie

Zawartość kursu:

 1. Zaawansowane zapytania SQL
  • Podstawowe funkcje
  • Grupowanie po dacie
  • Grupowanie z sortowaniem
  • Grupowanie z filtrowaniem
  • Grupowanie z funkcjami 
  • Klienci z zamówieniami i regionem
  • Warunek z zagnieżdżeniem
  • Wielokrotne wystąpienia
  • Suma nazw
  • Warunki z przedziałem
 2. Modyfikacja danych
  • Nowe rekordy
  • Nowe rekordy z limitem
  • Przyznanie premii
  • Przyznanie premii menadżerom 
  • Przyznanie premii sprzedawcom
  • Usunięcie rekordu
  • Transakcja
  • Wycofana transakcja
 3. Programowanie baz danych
  • Widok z listą menadżerów
  • Widok z listą zamówień
  • Widok ze zaktualizowanymi danymi 
  • Widok ze zaktualizowanymi danymi II 
  • Wyzwalacz poprawiający wprowadzane dane
  • Wyzwalacz utrzymujący porządek w bazie 
 4. Język definicji danych
  • Utworzenie schematu bazy
  • Nowa kolumna w tabeli 
  • Aktualizacja schematu bazy danych