Zaawansowane struktury w języku Python

499,00 

W ramach kursu zostaną wprowadzone zadania pokazujące, jak wykorzystywać funkcje w programie i jakie rodzaje funkcji można tworzyć, aby z nich zbudować następnie program. Kolejne zadania w tym kursie uczą tworzyć i przetwarzać tablice, które zawierają wartości liczbowe.

W dalszej części zadania dotyczą definicji klas oraz tworzenia obiektów, a także takich mechanizmów jak dziedziczenie klas, czy przesłanianie metod.

Typy, które zostały wprowadzone do tej pory pozwalały na zapamiętywanie niewielkiej liczby danych. Sekwencyjne typy danych służą do zapamiętywania wielu wartości w pojedynczej zmiennej. Jednym z poznanych do tej pory typów sekwencyjnych jest typ napisowy (łańcuchowy). W tym temacie poznamy inne typy sekwencyjne: listy, słowniki, krotki i zbiory. W tym temacie poznamy również wyrażenie lambda, służące do definiowania anonimowych funkcji.

Poznane przez nas łańcuchy mogą być poddawane działaniu różnych operacji, np. łączenia, wycinania, czy indeksowania (pobierania z użyciem numeracji znaków). Python posiada również szereg wbudowanych metod do przetwarzania łańcuchów. Moduł string zawiera większość niezbędnych funkcji i metod służących modyfikacji napisów, zaś regex i re są modułami do obsługi wyrażeń regularnych, które również będą poruszone w tym kursie.

Opis

Kurs w liczbach:

 • Liczba zadań praktycznych w kursie: 30 zadań
 • Liczba minut materiału video: 205 minut 
 • Liczba stron materiałów pdf: 36 stron
 • Poziom trudności: Średniozaawansowany 
 • Szacowany czas uczenia kursu: 20h

Co uzyskujesz w ramach kursu: 

 • Dostęp do środowiska programistycznego w przeglądarce wraz z systemem automatycznego testowania programów przez 12 miesięcy od zakupu kursu 
 • Nielimitowany dostęp do materiałów video prezentujących sposób rozwiązania zadania wraz z omówieniem 
 • Nielimitowany dostęp do materiałów teoretycznych pdf wprowadzających w tematykę zadań praktycznych 
 • Nielimitowany dostęp do napisanych programów w ramach sprawdzanych zadań na platformie  
 • Dostęp do quziów sprawdzających wiedzę w ramach kursu 
 • Imienny certyfikat ukończenia kursu (warunek wykonania poprawnie min. 85% zadań przewidzianych w kursie

Zawartość kursu:

 1. Definiowanie funkcji
  • Pierwsza funkcja
  • Druga funkcja 
  • Funkcja obliczająca silnię 
  • Funkcja sprawdzająca rok przestępny
  • Funkcja filtrująca
 2. Tablice liczbowe
  • Średnia z tablicy
  • Usuwanie elementów z tablicy 
  • Tabliczka mnożenia
  • Nieskończona tablica
  • Sortowanie tablicy
  • Lista punktów kontrolnych
 3. Klasy i obiekty
  • MojaKlasa 
  • Klasa dla liczby binarnej 
  • Klasa dla liczby zespolonej 
  • Punkty na płaszczyźnie 2D i w przestrzeni 3D
  • Bankowość internetowa 
  • Bankowość internetowa z limitem 
  • Baza danych książek
 4. Kolekcje
  • Słownik potęg
  • Budowanie słownika
  • Unikalne słowa
  • Lista o maksymalnej sumie elementów
  • Pozycja elementu w liście
  • Zarządzanie słownikiem
 5. Operacje tekstowe
  • Warunki dotyczące linii tekstu
  • Formatowanie linii tekstu
  • Formatowanie linii tekstu II 
  • Wyrażenie regularne 
  • Walidacja numerów kont
  • Szyfr Cezara