Podstawy programowania w języku Java

499,00 

Podstawowym zadaniem w tym kursie jest utworzenie prostej aplikacji, służącej komunikowaniu się z użytkownikiem. W tym temacie zapoznasz się ze strukturą programu oraz przykładowymi zadaniami ilustrującymi pojęcia zmiennych i ich typów, instrukcji czy operatorów. Na zakończenie, dzięki użyciu instrukcji warunkowych, nauczysz się podejmować decyzje w programie.

W naszym życiu bardzo często, sprawdzając określone warunki, podejmujemy różne decyzje. Do takiego sprawdzania Java posiada instrukcję warunkową, która sprawdza, czy dane wyrażenie jest prawdziwe czy fałszywe. Na podstawie wyników tego wyrażenia wykonanie programu dzieli się i działa tylko jedna pasująca część kodu. W tym kursie zapoznasz się ze strukturą instrukcji warunkowej, różnymi jej postaciami i związanymi z tym problemami.

W kolejnych dwóch tematach przedstawione zostaną zadania z wykorzystaniem iteracji. Dzięki nim można wywołać określoną czynność podaną ilość razy, zamiast za każdym razem wywoływać ją ręcznie. W Javie istnieją trzy instrukcje iteracyjne: for, do-while oraz while. Funkcjonalność wszystkich jest wymienna, wyboru dokonujemy w zależności od kontekstu, w jakim ma być wykorzystana.

Ostatnie zagadnienie w tym kursie przedstawiona różne operacje na łańcuchach znaków (napisach), będących obiektami klasy String. Klasa ta służy do reprezentacji tekstów i udostępnia liczne metody do pracy z nimi.

Opis

Kurs w liczbach:

 • Liczba zadań praktycznych w kursie: 41 zadań
 • Liczba minut materiału video: 257 minut 
 • Liczba stron materiałów pdf: 41 stron
 • Poziom trudności: Podstawowy
 • Szacowany czas uczenia kursu: 20h

Co uzyskujesz w ramach kursu: 

 • Dostęp do środowiska programistycznego w przeglądarce wraz z systemem automatycznego testowania programów przez 12 miesięcy od zakupu kursu 
 • Nielimitowany dostęp do materiałów video prezentujących sposób rozwiązania zadania wraz z omówieniem 
 • Nielimitowany dostęp do materiałów teoretycznych pdf wprowadzających w tematykę zadań praktycznych 
 • Nielimitowany dostęp do testowych programów w ramach wykonywanych zadań na platformie  
 • Imienny certyfikat ukończenia kursu (warunek wykonania poprawnie min. 85% zadań przewidzianych w kursie) 

Zawartość kursu:

 1. Pierwszy program w języku Java
  • Powitanie
  • Pole i obwód prostokąta
  • Średnia arytmetyczna 
  • Zamiana stopni Celsjusza na Fahrenheita
  • Objętość kuli 
  • Dzielenie całkowite 
  • Przeliczanie miar długości 
  • Obliczanie liczby minut 
  • Dni tygodnia
  • Wielokrotność liczby
 2. Instrukcje warunkowe w języku Java
  • Rok przestępny
  • Równanie liniowe
  • Równość liczb do trzech miejsc po przecinku 
  • Parametry jazdy samochodem
  • Nadgodziny
  • Rachunek za energię elektryczną
  • Sprawdzenie pełnoletności osoby
  • Dobowe zapotrzebowanie kaloryczne
 3. Wykorzystanie iteracji – pętla „for”
  • Tabliczka mnożenia
  • Liczby parzyste 
  • Liczba doskonała
  • Wzór trójkąta złożonego z ciągu liczb 
  • Wzór trójkąta złożonego z gwiazdek
  • Ciąg Fibonacciego
  • Liczba pierwsza 
  • Argumenty i wartości funkcji liniowej w punktach
 4. Wykorzystanie iteracji – pętle „while” oraz „do-while”
  • Liczby całkowite z przedziału 
  • Ilość i suma cyfr danej liczby
  • Ciąg liczb całkowitych
  • Liczba końcowych zer w silni 
  • Liczba Armstronga
  • Statystyka ciągu pobranych liczb
  • Populacja maskonura
 5. Łańcuchy znaków – klasa String
  • Wyświetlanie pierwszej połowy danego łańcucha
  • Odwrotna kolejność
  • Zliczanie liter, cyfr i spacji w łańcuchu znaków
  • Przedostatnie słowo w wierszu 
  • Każde słowo z wielkiej litery
  • Samogłoska czy spółgłoska? 
  • Powtarzające się znaki
  • Powtarzające się podciągi w dwóch łańcuchach