Podstawy budowy baz danych oraz języka zapytań SQL

499,00 

W tym kursie omówione zostaną podstawy języka zapytań SQL. SQL (Structured Query Language) jest to język zapytań używany w systemach baz danych do komunikacji z bazą. SQL jest także językiem programowania baz danych, który pozwala na tworzenie i modyfikowanie składowych (np. tabel) bazy danych. Język SQL należy do grupy języków deklaratywnych. W językach deklaratywnych są zdefiniowane warunki, jakie musi spełnić końcowy wynik nie definiując sposobu w jaki wynik ma zostać osiągnięty.

W tym kursie omówione zostaną kwerendy, które można wykorzystać w zapytaniach. W szczególności kwerendy do filtrowania zwracanych danych wraz z różnymi funkcjami, za pomocą których można precyzyjnie wybierać potrzebne dane z bazy.

W tym kursie omówione zostaną operacje na danych na potrzeby m.in. wyświetlania w raportach. Język SQL umożliwia użycie instrukcji i operatorów, dzięki którym można formułować zaawansowane zapytania oraz klauzule, za pomocą których można modyfikować zawracane dane nie zmieniając ich postaci w bazie m.in.: zamiana małych liter na duże, zamiana wartości pustych na wartości dyskretne.

W tym kursie omówiona zostanie możliwość zwracania w jednym zapytaniu danych z różnych tabel. W bazach danych jest możliwość odwoływania się w zapytaniach do wielu tabel, dzięki czemu można wybierać dane z wielu tabel, a także tworzyć raporty i podsumowania danych, które pochodzą z wielu tabel.

Opis

Kurs w liczbach:

 • Liczba zadań praktycznych w kursie: 35 zadań
 • Liczba minut materiału video: 162 minut
 • Liczba stron materiałów pdf: 28 stron
 • Poziom trudności: Podstawowy
 • Szacowany czas uczenia kursu: 20h

Co uzyskujesz w ramach kursu: 

 • Dostęp do środowiska programistycznego w przeglądarce wraz z systemem automatycznego testowania programów przez 12 miesięcy od zakupu kursu 
 • Nielimitowany dostęp do materiałów video prezentujących sposób rozwiązania zadania wraz z omówieniem 
 • Nielimitowany dostęp do materiałów teoretycznych pdf wprowadzających w tematykę zadań praktycznych 
 • Nielimitowany dostęp do napisanych zapytań w ramach sprawdzanych zadań na platformie  
 • Dostęp do quziów sprawdzających wiedzę w ramach kursu 
 • Imienny certyfikat ukończenia kursu (warunek wykonania poprawnie min. 85% zadań przewidzianych w kursie

Zawartość kursu:

 1. Podstawy języka SQL
  • Wszystkie rekordy
  • Wybrane kolumny
  • Roczne dochody 
  • Premia
  • Premia procentowa
  • Połączone dane
  • Unikalne nazwy
  • Sortowanie
  • Sortowanie II
  • Sortowanie po wielu kolumnach 
 2. Filtrowanie danych
  • Wyszukiwanie pracowników 
  • Wyszukiwanie po dacie
  • Wyszukiwanie (alternatywa logiczna) 
  • Wyszukiwanie danych tekstowych
  • Wyszukiwanie fragmentu tekstu 
  • Wyszukiwanie tekstu po pozycji
  • Puste dane
  • Wyszukiwanie (warunki logiczne) 
 3. Operacje na danych
  • Uzupełnienie pustych
  • Długość danych
  • Własny format daty
  • Usunięcie wybranych znaków
  • Przedział czasu
  • Zamówienia z 2020 roku 
  • Wielkość liter
  • Zaokrąglone ceny
  • Reszta z dzielenia 
  • Różnica większa od zera
 4. Złączanie tabel
  • Proste złączenie tabel
  • Proste złączenie tabel II
  • Złączenie wielu tabel 
  • Wiele tabel z warunkiem
  • Samozłączenie
  • Zamówienia opłacone kartą
  • Wszystkie regiony departamentów