Podstawy programowania w języku Python

499,00 

W ramach kursu zostanie przedstawienie środowisko języka Python, wprowadzenie do zmiennych, typów danych oraz operatorów arytmetycznych. Kolejnym zagadnieniem będzie zapoznanie się z implementacją porównań i operatorów logicznych w Pythonie. Przedstawia korzystanie z komentarzy, które pomogą w rozwoju programu.

W dalszej części zostaną przedstawione instrukcji wejścia i wyjścia, które mogą posłużyć do uzyskania informacji od użytkowników i wyświetlenia ich na ekranie.

Zadania w ramach kursu pokazują również, jak sprawdzać i porównywać dwie różne wartości, używając podstawowych instrukcji warunkowych. Na podstawie wyników wykonywane są różne polecenia.

Ostatnimi Zadaniami w tym kursie będzie przedstawienie koncepcji pętli oraz zastosowanie ich w połączeniu z instrukcjami warunkowymi.

Opis

Kurs w liczbach:

 • Liczba zadań praktycznych w kursie: 30 zadań
 • Liczba minut materiału video: 136 minut
 • Liczba stron materiałów pdf: 28 stron
 • Poziom trudności: Podstawowy 
 • Szacowany czas uczenia kursu: 20h

Co uzyskujesz w ramach kursu: 

 • Dostęp do środowiska programistycznego w przeglądarce wraz z systemem automatycznego testowania programów przez 12 miesięcy od zakupu kursu 
 • Nielimitowany dostęp do materiałów video prezentujących sposób rozwiązania zadania wraz z omówieniem 
 • Nielimitowany dostęp do materiałów teoretycznych pdf wprowadzających w tematykę zadań praktycznych 
 • Nielimitowany dostęp do napisanych programów w ramach sprawdzanych zadań na platformie  
 • Dostęp do quziów sprawdzających wiedzę w ramach kursu 
 • Imienny certyfikat ukończenia kursu (warunek wykonania poprawnie min. 85% zadań przewidzianych w kursie

Zawartość kursu:

 1. Podstawy pracy w środowisku Python oraz typy danych w języku Python
  • Pierwszy program
  • Pierwsza zmienna
  • Wyświetlanie zmiennych 
  • Konkatenacja zmiennych
  • Konwersja napisu na liczby
  • Operacje arytmetyczne
 2. Operator porównania, operator logiczny i komentarze
  • Instrukcja warunkowa 
  • Warunki logiczne
  • Przekształcenie i porównanie zmiennej liczbowej 
  • Komentowanie kodu
  • Największa z liczb
 3. Instrukcje wejścia i wyjścia
  • Pobranie informacji od użytkownika 
  • Wynik testu logicznego
  • Suma wylosowanych liczb 
  • Pobranie danych od użytkownika i weryfikacja warunku 
 4. Instrukcje warunkowe
  • Porównanie liczby 
  • Porównanie liczby II
  • Porównanie liczby III
  • Test pełnoletności 
  • Dzień tygodnia
  • Weryfikacja loginu
 5. Cykliczne powtarzanie operacji, pętle
  • Lista potęg
  • Kontrolowana lista potęg
  • Lista dzielników
  • Alfabet
  • Alfabet ze skokiem 
  • Nieskończone wczytywanie 
  • Lista słów i długości 
  • Ciąg Fibonacciego
  • Konwersja liczby dziesiętnej na binarną