Konfiguracja i administracja w systemie operacyjnym Linux

499,00 

W każdym systemie operacyjnym istnieją mechanizmy, których obsługa jest specyficzna dla każdego z nich. Można do nich zaliczyć obsługę standardowych wejść i wyjść, obsługę cyklicznych zadań, czy montowanie zewnętrznych dysków. W kursie znajdują się zadania, które pokrywają wszystkie powyższe tematy. Ponadto, w temacie poruszono podstawy skryptów Bash i zawarto zadania, których celem jest napisanie prostych skryptów.

Niejednokrotnie administratorzy próbują ograniczyć dostęp użytkowników do systemu operacyjnego. Czasem jednak ma to dokładnie odwrotne skutki i pozwala na uzyskanie dostępu do uprawnień konta root. W ramach tego kursu przedstawionych zostanie kilka sposobów na obejście prostych mechanizmów blokowania użytkowników, a także sposoby podniesienia uprawnień użytkownika poprzez specjalne pliki systemowe.

Analiza danych pliku to jeden z tematów informatyki śledczej, czyli dziedziny, której zadaniem jest dostarczanie cyfrowych środków dowodowych. Jej celem jest odtwarzanie uszkodzonych plików, czy wyszukiwanie w nich interesujących informacji, które nie muszą znajdować się bezpośrednio w danych pliku (np. na obrazie pliku graficznego).

Jednymi z częstych zadań, które są wykonywane podczas pracy z systemem GNU/Linux jest jego konfiguracja. Zaliczamy do niech między innymi zarządzanie użytkownikami, uprawnieniami, czy ich środowiskiem pracy (np. powłoką). W tym kursie spotkasz się z zadaniami, w których będzie trzeba zmienić uprawnienia do plików, przywracić usunięte konta użytkowników, ręcznie dodać użytkowników do grup oraz zmienić ich hasło, a także innymi.

Uruchamiając aplikacje w systemie tworzone są procesy. Reprezentują one działającą aplikację. Posiadają pola takie jak: identyfikator procesu, zużycie zasobów systemowych i wiele innych. Ważnym elementem pracy administratora systemu jest możliwość kontrolowania procesów. Dzięki temu możemy zarządzać działającymi aplikacjami lub serwisami, które działają w tle. W tym kursie spotkasz się z zadaniami, które zapoznają Cię z działaniem pewnych usług systemowych, a także działaniem i zarządzaniem procesami.

Opis

Kurs w liczbach:

 • Liczba zadań praktycznych w kursie: 36 zadań
 • Liczba minut materiału video: 230 minut 
 • Liczba stron materiałów pdf: 63 stron
 • Poziom trudności: Średniozaawansowany 
 • Szacowany czas uczenia kursu: 20h

Co otrzymujesz w ramach kursu: 

 • Dostęp do laboratoriów specjalistycznych w chmurze przez 12 miesięcy od zakupu kursu 
 • Nielimitowany dostęp do materiałów video prezentujących sposób rozwiązania zadania wraz z omówieniem 
 • Nielimitowany dostęp do materiałów teoretycznych pdf wprowadzających w tematykę zadań praktycznych 
 • Nielimitowany dostęp do quziów sprawdzających wiedzę w ramach kursu przez 12 miesięcy od zakupu kursu
 • Imienny certyfikat ukończenia kursu (warunek wykonania poprawnie min. 85% zadań przewidzianych w kursie

Zawartość kursu:

 1. Mechanizmy systemowe i skrypty Bash
  • Obsługa standardowych wyjść
  • Montowanie pliku ISO
  • Wykrycie zamontowanego systemu plików 
  • Cyklicznie uruchamiany program
  • Cyklicznie uruchamiany program z logowaniem 
  • Cyklicznie uruchamiany program z bezpiecznym logowaniem 
  • Własny skrypt cyklicznie uruchamiany
 2. Obejście prostych mechanizmów blokowania użytkowników
  • Automatyczne wylogowywanie 
  • Dostęp do plików w katalogu /root 
  • Dostęp do plików należących do użytkownika root 
  • Podwyższenie uprawnień użytkownika
  • Inna powłoka niż Bash 
  • Usunięty plik
 3. Analiza danych z pliku
  • Metadane
  • Zlepek plików
  • Dane ukryte w programie
  • Format docx
  • Nagłówki 
  • Zamienione bajty
 4. Administracja systemem GNU/Linux
  • Zmiana właściciela pliku 
  • Prawa odczytu wielu plików 
  • Dodawanie użytkowników do grup
  • Zagubiony użytkownik 
  • Zapomniane hasło 
  • Niezabezpieczony plik systemowy
  • Niezabezpieczony plik z grupami 
  • Historia logowań do systemu
  • Uszkodzona powłoka
  • Data ostatniego logowania 
 5. Zarządzanie procesami
  • Narzędzie monit – interfejs web
  • Procesy zombie
  • Identyfikator procesu w pliku tekstowym
  • Środowisko systemu
  • Zabicie procesu 
  • Analiza zachowania procesu
  • Program screen