ŚCIEŻKA ROZWOJU Z INSTRUKTOREM

Inżynier Sztucznej Inteligencji

Opis ścieżki rozwoju

Inżynier sztucznej inteligencji jest ekspertem IT, którego misją jest opracowywanie inteligentnych algorytmów zdolnych do uczenia się, analizowania i przewidywania przyszłych zdarzeń. 

Programistę AI można zdefiniować jako kogoś, kto ma wiedzę i umiejętności, aby przekształcić surowe dane w informacje i następnie umie przedstawić je w taki sposób, że można wykorzystać je do podejmowania decyzji biznesowych.

Inżynier sztucznej inteligencji może specjalizować się w różnych obszarach, takich jak uczenie maszynowe lub uczenie głębokie, które wywodzą się z AI. Uczenie maszynowe opiera się na algorytmach i drzewach decyzyjnych, natomiast uczenie głębokie na sieciach neuronowych.

Przykładowym zadaniem programisty sztucznej inteligencji jest opracowywanie algorytmów, które otrzymują dane wejściowe dotyczące np. historii zakupów, sprzedaży i produktów w celu przewidywania przyszłych zachowań klientów. Takie umiejętności są wysoko cenione przez firmy i obecnie zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedziny jest ogromne.

Według PayScale inżynierowie sztucznej inteligencji zarabiają średnio 93 339 USD rocznie.

Co otrzymujesz w ramach kursu:

 • Dostęp do laboratoriów specjalistycznych w chmurze przez 18 miesięcy od zakupu i przystąpienia do ścieżki rozwoju
 • Dostęp do prywatnej grupy facebookowej moderowanej przez instruktorów CyberSkillera 
 • Nielimitowany dostęp do materiałów video prezentujących sposób rozwiązania zadania wraz z omówieniem 
 • Nielimitowany dostęp do materiałów teoretycznych pdf wprowadzających w tematykę zadań praktycznych 
 • Dostęp do quziów sprawdzających wiedzę w ramach kursu przez 24 miesięcy od zakupu kursu
 • Imienny certyfikat ukończenia kursu (warunek wykonania poprawnie min. 85% zadań przewidzianych w kursie
 • Po ukończeniu 10 etapów i uzyskaniu certyfikatów ukończenia – voucher na uczestnictwo w egzaminie CS AI Engineer (egzamin praktyczny + quiz) 

Ścieżka w liczbach

 • Wymagany poziom przygotowania: Podstawowy
 • Czas realizacji: 5 semestrów (nauka 2h/tydzień)
 • Liczebność grupy: 8-12 osób
 • Wymagany sprzęt: komputer z dostępem do Internetu
 • Charakter zajęć: zajęcia online z instruktoremczba stron materiałów pdf: …  stron

Buduj swoją ścieżkę kariery z Cyberskillerem

01

Lekcja próbna

Zapisz się na zajęcia próbne z naszym instruktorem i sprawdź, czy Sztuczna Inteligencja jest dla Ciebie! Zajęcia próbne są bezpłatne, odbywają się online i trwają 60 min.

02

Zajęcia online

Jeżeli Sztuczna Inteligencja jest dla Ciebie, to na podstawie Twoich obecnych umiejętności, wiedzy oraz wieku zostaniesz przypisany do odpowiedniej grupy. Razem z członkami Twojej grupy będziesz uczył się na cotygodniowych zajęciach online z instruktorem wykorzystując kursy online przygotowanych przez ekspertów w danej dziedzinie. Jednocześnie zdobywaj umiejętności na praktycznych laboratoriach umieszczonych w chmurze dostępnych w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie 

03

Rozwiązuj zadania i quizy

W każdym semestrze nauki są do przewidziane dwa kursy tematyczne przewidziane w ścieżce nauki. Po każdym kursie tematycznym sprawdzasz swoje umiejętności rozwiązując praktyczne zadania oraz rozwiązując quizy tematyczne. Rozwiązując 85% zadań praktycznych oraz quizów w danym kursie, otrzymujesz certyfikat ukończenia danego etapu.

04

Egzamin i certyfikat

Ukończ wszystkie 10 etapów nauki (5 Semestrów) i zdaj egzamin praktyczny CyberSkillera i uzyskaj certyfikat: CS AI Engineer i bądź gotowy na Swoją pierwszą pracę jako inżynier sztucznej inteligencji.

Ścieżka rozwoju

Ścieżka rozwoju dla Inżyniera Sztucznej Inteligencji trwa 5 semestrów. 

Jeden semestr to 15 zajęć grupowych online z instruktorem, każde trwające po 90 minut. 

Zajęcia odbywają się na z wykorzystaniem platformy Zoom oraz laboratoriów CyberSkiller .

W roku 2021/2022 semestr zimowy rozpoczyna się 1 października 2021. 

Semestr 1 

 1. Pierwsze kroki z systemem operacyjnym Linux 
 2. Konfiguracja i administracja w systemie operacyjnym Linux

Semestr 2 

 1. Podstawy programowania w języku Python 
 2. Zaawansowane struktury w języku Python 

Semestr 3 

 1. Podstawy algorytmiki
 2. Podstawy uczenia maszynowego – biblioteka pandas 

Semestr 4

 1. Uczenie maszynowe – biblioteka scikit-learn I 
 2. Uczenie maszynowe – biblioteka scikit-learn II

Semestr 5

 1. Wstęp do deep learningu – biblioteka KERAS
 2. Zaawansowany modele głębokiego uczenia – biblioteka KERAS

Opłaty

Opłata za semestr nauki: 1095 zł 

Możliwa jest opłata jednorazowa za cały semestr: 995 zł (-100 zł) lub w 3 ratach po 365 zł

Zajęcia mogą odbywać się w grupach mniejszych niż 8 osób po uiszczeniu przez uczestników dodatkowej opłaty wyrównawczej określonej przez CyberSkiller.

Terminy płatności

semestr zimowy (obejmujący miesiące od października danego roku kalendarzowego do stycznia kolejnego roku kalendarzowego)
do 01.10. – za semestr lub I rata
do 01.11. – II rata
do 01.12. – III rata

semestr letni (obejmujący miesiące od lutego danego roku kalendarzowego do czerwca danego roku kalendarzowego)
do 1.02 – za semestr lub I rata
do 1.03. – II rata
do 1.04. – III rata

Akceptowane formy płatności to szybki przelew (PayU) lub przelew bezpośrednio na konto CyberSkiller. 

Rezygnacja z nauki

Uczestnik kursu ma prawo do rezygnacji z kursu z zachowaniem 30 – dniowego okresu wypowiedzenia od dnia złożenia na piśmie oświadczenia o rezygnacji. 

W przypadku uiszczenia przez uczestnika opłat, a następnie złożenia oświadczenia o rezygnacji z uczęszczania w akademii, CyberSkiller zobowiązuje się do zwrotu wniesionych kwot, po odliczeniu kwot odpowiadających zakresowi wykonanych świadczeń przez CyberSkiller. Zwrot następuje na wskazany przez uczestnika/opiekuna rachunek bankowy w terminie 7 dni od dnia złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z kontynuowania nauki.

Zapisz się na lekcję próbną:
Ścieżka Inżynier Sztucznej Inteligencji – kurs z instruktorem