O nas

Edukacja jest najważniejszą inwestycją jaką człowiek może zrobić dla swojej przyszłości

Firma CyberSkiller została założona w przekonaniu, że nauczanie praktyczne oraz interaktywność jest kluczem do skutecznego uczenia się informatyki. Wirtualne środowisko pozwala osobom uczącym się „uczyć się przez działanie” i zachęca do bezpiecznej eksploracji i eksperymentowania. Platforma CyberSkiller jest równie skuteczna w przypadku uczenia się we własnym tempie, pod kierunkiem nauczyciela lub w trybie mieszanym.

Firma CyberSkiller powstała w odpowiedzi na bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji oraz programowania. Założycielami firmy są dr hab. Bogdan Księżopolski oraz dr Damian Rusinek, pracownicy Katedry Cyberbezpieczeństwa, Instytutu Informatyki UMCS. Wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz dydaktyczne w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji oraz programowania pozwoliło utworzyć platformę z interaktywnymi kursami edukacyjnymi wraz z praktycznymi laboratoriami we wspomnianych obszarach.

Edukacja CyberSkiller

Kursy informatyczne CyberSkiller zostały specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić programy szkoleniowe dla osób o różnym poziomie zaawansowania, z wykształceniem wyższym, średnim, zawodowym, a także z programami przygotowawczymi dla wielu grup odbiorców o różnym poziomie zaawansowania, w tym uczniów szkół podstawowych, średnich oraz studentów.

CyberSkiller Oferuje opartą na chmurze platformę do zarządzania nauczaniem i uczeniem się, umożliwiającą uczenie się online, w dowolnym miejscu i czasie. Kursy prowadzone na platformie CyberSkiller obejmują wysoce interaktywne oraz praktyczne lekcje, które mają na celu utrzymanie zaangażowania uczniów i ułatwiają naukę.is laoreet.

Samodzielne, prowadzone przez nauczyciela i prowadzone przez mentora

Nasza platforma wspiera naukę we własnym tempie, pod okiem mentora i prowadzoną przez nauczyciela. W trybie samodzielnym uczniowie, studenci mogą planować i kończyć uczenie się we własnym tempie. Tryb prowadzony przez nauczyciela jest używany przez szkoły w bardziej tradycyjnych klasach, zarówno online, jak i stacjonarnie. Tryb z mentorem jest najczęściej używany w nauczaniu opartym na kompetencjach, gdzie platforma CyberSkiller pomaga zidentyfikować potrzeby uczniów i znacznie zwiększa wydajność oraz skuteczność mentora.

Systemy pomocy dla osoby uczącej się

Bardzo ważnym aspektem w procesie nauczania jest rodzaj oraz jakość materiałów edukacyjnych. Każde zadanie praktyczne zostało rozwiązane przez eksperta wraz jego omówieniem i jest dostępne w postaci materiału video na platformie. Materiał ten prezentuje konkretny sposób rozwiązania zadania, który może być powtórzony przez osobę uczącą się, ale zadanie może zostać rozwiązane w inny sposób.

W CyberSkillerze każdy poruszany temat jest omówiony w postaci teoretycznej i jest dostępny przy każdym temacie jako dokument pdf. Podczas rozwiązywania zadań praktycznych osoby uczące się mogą wyszukiwać potrzebną wiedzę oraz wymagane komendy

Założyciele platformy CyberSkiller

dr hab. Bogdan Księżopolski
dr hab. Bogdan Księżopolski

PREZES ZARZĄDU / CO-FOUNDER

Pracą naukową zajmuje się od 20 lat. W 2006 roku obronił pracę doktorską z informatyki dotyczącą bezpieczeństwa IT oraz w 2016 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego również z tej tematyki. Jest twórcą nowego języka modelowania systemów bezpieczeństwa QoP-ML, protokołów kryptograficznych oraz mechanizmów ochrony cyberprzestrzeni. Jest autorem lub współautorem ponad 50 prac naukowych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach oraz prezentowanych na wielu międzynarodowych konferencjach. Jest autorem kilku książek z dziedziny cyberbezpieczeństwa, w tym jednej wydaje przez renomowane wydawnictwo CRC Press w Nowym Jorku.

Jest członkiem komitetów programowych na wielu międzynarodowych konferencjach naukowych oraz edytorem wielu tomów specjalnych czasopism naukowych. Pełnił role kierownika zadań w kilku międzynarodowych projektach badawczych oraz projektach badawczo-rozwojowych. Jest stałym recenzentem w wielu czasopismach naukowych z listy JCR, wykonał ponad 30 recenzji prac naukowych dla tych czasopism. Wykonywał ekspertyzy sądowe oraz analiz bezpieczeństwa systemów IT.

Główne zainteresowania dotyczą stosowanej kryptografii, zwiększania świadomości cyberbezpieczeństwa, protokołów kryptograficznych, ataków DDoS, bezprzewodowych sieci sensorowych, systemów smart grid, uczenia maszynowego, systemów ekspertowych oraz Internetu rzeczy (ang. IoT).

dr Damian Rusinek
dr Damian Rusinek

CZŁONEK ZARZĄDU / DYREKTOR TECHNOLOGICZNY / CO-FOUNDER

Jest badaczem i konsultantem bezpieczeństwa IT. Pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz starszy konsultant ds. bezpieczeństwa IT w firmie SecuRing. Damian rozpoczął karierę w branży IT w 2007 roku jako inżynier oprogramowania i przez kolejne 11 lat był zaangażowany w wiele projektów głównie z branży medycznej, energetycznej i finansowej, ale także projekty związane z wyborami w USA w 2016 roku. Uzyskał doktorat z bezpieczeństwa IT na Politechnice Warszawskiej. Jego główne zainteresowania naukowe to bezpieczeństwo aplikacji, technologia blockchain oraz systemy kryptograficzne (w tym biokryptografia).

Od 2016 roku Damian jest zawodowo odpowiedzialny za audyty bezpieczeństwa aplikacji internetowych, mobilnych i blockchain oraz analizę kodu źródłowego w SecuRing. Przeprowadził i prowadził dziesiątki audytów i testów bezpieczeństwa z szerokiego zakresu bezpieczeństwa IT, w tym ocen bezpieczeństwa sieci, aplikacji i architektury. Jego głównym tematem badań jest bezpieczeństwo aplikacji związanych z blockchainem – głównie inteligentnych kontraktów. Jest liderem projektu Smart Contract Security Verification Standard, standardu weryfikacja bezpieczeństwa kontraktów w technologii blockchain – Ethereum. Damian znalazł krytyczne luki w różnych platformach wymiany kryptowalut, kontraktach i innych aplikacjach wykorzystujących technologię blockchain.